Dahilan ng pagdating ng mga kanluranin


13-Jan-2020 08:02

Isang sanaysay ito na sinulat ko noong ako'y 11ng taong gulang at ang nakuha ko ay B (Tawanan) Ang tatalakayin ko: wala mula sa mayroon, at kung paano tayo lumilikha.

At susubukin kong gawin ito so loob ng 18-minuto na pataan sa atin, at sundin ang "the TED commandments": kung baga'y, ang totoo'y, isang bagay na lumilikha ng karanasang bingit-sa-kamatayan, pero ang bingit-sa-kamatayan ay mabuti sa pagkamalikhain. Kaya, gusto ko ring ipaliwanag, dahil sinabi ni Dave Eggers na bubuligligin niya ako kung may sasabihin akong isang kasinungalingan, o hindi totoo tungkol sa unibersal na pagkamalikhain At nagawa ko ito sa ganitong paraan para sa kalahati ng naririto, na siyentipiko.

At makikita mo, maraming urong at sulong sa pagtatangkang maisakatuparan, masuri – magbibilang ng maraming taon, kadalasan.

Kaya't kapag tinitingnan ko ang pagkamalikhain, naiisip ko rin na ito ay ang di-kakayahang pigilin ko ang paghanap ko ng mga ugnayan sa halos kahit anong bagay sa buhay.

At gagawin ko iyan na tumitingin din sa ipinapalagay ko na bahagi ng aking pamamaraan sa paglikha, na binubuo ng ilang bagay na nangyari, ang totoo – ang wala ay nagsimula nang mas nauna pa sa sandali ng paglikha ko ng isang bagay na bago.

Kasama na rito ang kalikasan, at pag-aaruga at ang tinutukoy ko na mga bangungot.

Kung kaya, gagamitin ko, bilang metapora, ang ugnayang ito: ang quantum mechanics, na hindi ko talagang naiintindihan, pero gagamitin ko pa rin ito bilang isang paraan para ipaliwanag kung bakit ito ang metapora.Ngayon sa larang ng kalikasan, tinitingnan natin kung totoo o hindi na mayroon tayong likas na kung ano, baka sa ating utak, may di-pangkaraniwang chromosome na siyang sanhi ng mala-musang epekto.It was Paul that suggested we meet up for a drink one night.… continue reading »


Read more

You essentially control what happens next – it’s very similar to having real sex, where there is mutual respect and both have their equal say in the sex acts being performed.… continue reading »


Read more

You will have plenty of choice in terms of which chat rooms to use for your sex talk, as it is a popular service and has been for many years, but you want to make sure you are choosing the best of the best, and that is Adult Hookups.com!… continue reading »


Read more

Connect with bisexual men and women that want to explore their sexuality. Register by filling out the form above, you never know who you might meet. We never share your personal information and you have control over your dating profile. … continue reading »


Read more

As soon as you enter their video section you’ll see the popular babes who are online.… continue reading »


Read more

The decorations for the evening was wonderfully done and was in pink, blue, and white.… continue reading »


Read more